Selecteer een pagina

Blog

Nieuws & Meer

ONTWIKKELAARS OPGEPAST!

OMGEVINGSVERGUNNINGEN: van kantoor naar appartement, Bij verandering van een kantoor in een appartement is een uitgebreide vergunningsprocedure nodig (in plaats van een veel beperktere procedure bij een kruimelgeval), als er sprake is van bepaalde...

Lees meer

ASBEST

  ASBEST BIJ AANKOOP ONROEREND GOED. Een belangwekkende uitspraak is door de Hoge Raad gedaan in verband met de betekenis van wat precies onder het normaal gebruik van een bewoning moet worden verstaan bij de aanwezigheid van asbest, waarvoor wel of...

Lees meer

STANKOVERLAST ONDANKS VERGUNNING

Een pluimveebedrijf heeft op grond van de Wet Milieubeheer een vergunning van de gemeente verkregen, maar uiteindelijk is deze vergunning door de Raad van State vernietigd, daarna heeft de pluimveehouder een nieuwe vergunning van de gemeente verkregen, maar deze is...

Lees meer

LAWAAIOVERLAST OP INDUSTRIETERREIN

LAWAAIOVERLAST OP INDUSTRIETERREIN. De Raad van State heeft een interessante uitspraak gedaan over lawaaioverlast. Zogenaamde geluidgrenswaarden gelden volgens de Raad van State niet voor woningen op een gezoneerd industrieterrein (bedoeld voor bedrijven,...

Lees meer

MILIEU EN REGELGEVING

MILIEU EN REGELGEVING. Het milieurecht omvat een verzameling van wetten  en besluiten. De kern bestaat uit de wet milieubeheer: een zogenaamde raamwet. Het doel/uitgangspunt van de Wet Milieubeheer is de bescherming van het milieu. De wet is een...

Lees meer