Selecteer een pagina

Diensten

Liefting Legal biedt de hiernavolgende diensten aan

SCANNEN EN/OF OPSTELLEN VAN CONTRACTEN

Het kan gaan om bijvoorbeeld opslagcontracten, saneringscontracten, transportcontracten, emissiecontracten, verwerkingscontracten, handelscontracten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan opslag gevaarlijke stoffen, bodemsanering, vervoer van gevaarlijke stoffen, emissie van geur, veroorzaken lawaai, asbestverwijdering, waterzuivering, energie- contracten, het verhandelen van milieu-gevoelige producten.

Doel is na onderzoek, aanpassing en/of het opstellen van het contract het juridisch waterdicht maken van deze contracten en niet te vergeten dit contract bruikbaar te maken voor de praktijk.

GESCHILLEN BIJ OVEREENKOMSTEN

Mochten allerlei geschillen over overeenkomsten zijn ontstaan en overleg om dit op te lossen niet is gelukt, dan kan Liefting Legal zijn expertise aanwenden om in een procedure het geschil aan de rechter voor te leggen of aan arbitrage te onderwerpen.

Op uw verzoek brengt Liefting Legal een passende offerte uit.

Bekijk hieronder Vraag & Aanbod

ADVIES BIJ NIEUWE OF BESTAANDE OVEREENKOMSTEN

Als ondernemer kunt u in situaties terecht komen, die gaan over nakoming van de overeenkomsten in verband met nieuwe milieuvoorschriften en hoe daar mee om te gaan.

Soms verdient het aanbeveling om de overeenkomst te beëindigen of aan te passen. Onderzocht wordt daarbij of de door te sluiten business-overeenkomst juridisch binnen de doelstellingen van uw bedrijf past, terwijl u als ondernemer natuurlijk al weet, of dit commerciëel het geval is. Liefting Legal kan deze twee facetten met elkaar verbinden, zodat juridische obstakels uw succes niet in de weg behoeven te staan.

AANVRAAG MILIEUVERGUNNING/ MELDINGEN MILIEUBEHEER?

Aanbod:
Inventarisatie regels, toetsing aan regels, inschatting kansen. Inschakelen juiste deskundigen voor (juridische) procedure-handelingen.

MILIEUVERGUNNING NIET VERLEEND?

Aanbod:
Juridische procedure.

MILIEUVERGUNNING AANPASSEN?

Aanbod:
Inventarisatie regels, toetsing aan regels, Inschatting kansen,
(juridische) procedure-handelingen.

AANVRAAG SUBSIDIES in verband met Bedrijfsverplaatsing/bedrijfsoprichting/ Reorganisatie?

Aanbod:
Inventarisatie regels, toetsing aan regels, Inschatting kansen,
(juridische) procedure-handelingen.

HANDHAVING MILIEUVOORSCHRIFTEN?

Aanbod:
Aanvragen besluit tot handhaving, verweer tegen besluit tot handhaving, juridische procedure.

PLANSCHADE?

Aanbod:
Vaststelling aansprakelijkheid, vaststelling schade, regeling treffen, juridische procedure.

ASBESTREINIGING/WATERZUIVERING/ ENERGIEHUISHOUDING?

Aanbod:
Inventarisatie en toetsing aan regels, inschatting kansen, rapportage,
wel of geen regeling/juridische procedure.

Wanneer Liefting Legal inschakelen?

Liefting Legal heeft als doelstelling, dat zijn diensten voor u van toegevoegde waarde zijn. Tussentijds bewaakt Liefting Legal zoveel mogelijk het proces, ook op eigen initiatief en op resultaat.

“Staat uw vraag er niet tussen?”