Selecteer een pagina

Blog

Nieuws & Meer

VERZEKERAAR WIL BEREDDINGSKOSTEN NIET UITKEREN

KOSTEN GEMAAKT, BRAND VOORKOMEN.
Verzekeraar van cliënt wil geen bereddingskosten uitkeren. Deze kosten zijn gemaakt, waardoor brand is voorkomen.
Een cliënt heeft stroomstoring in zijn huis. Na openbreken van vloeren bleek een zogenaamde lasdop te zijn gesmolten.

Lees meer

VVE=BUURMAN (OF NIET?)

Een interessant geval is door mij namens een paar appartementseigenaren aan de kantonrechter voorgelegd.Onder andere het volgende issue speelt daarin. Cliënten hebben samen tekort stemmen in de Vereniging van Eigenaren (VvE) om allerlei wensen te kunnen vervullen. Alle andere stemmen zijn in handen van een mede-eigenaar, die de meeste appartementen heeft, maar er zelf niet woont.

Lees meer

ONJUISTE VOORSTELLING BIJ AANKOOP HUURPAND

De vraag wanneer wel en wanneer niet een leugen of een verzwijging reden geeft voor vernietiging van een overeenkomst, blijft reden voor procedures en dus gerechtelijke uitspraken en is naar mijn mening sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en van de geldende feiten. Ik leg het hiernavolgende geval voor.

Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST OF NIET?

Wanneer zijn opdrachten aan ZZP-ers toch arbeidsovereenkomsten geworden? De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt (zie via Google ECLI:NL:HR:2020:1746, 6 november 2020), dat als de inhoud van een overeenkomst voldoet aan de wettelijke omschrijving van een arbeidsovereenkomst

Lees meer

HUUR INDEPLAATSSTELLING: HOE ZIT DAT?

Cliënt, een verhuurder van een kantoor, heeft een vennootschap onder firma als huurder. Het gaat volgens het contract om kantoorruimte.  De vennootschap onder firma wordt ontbonden. De onderneming van de firma wordt door één van de vennoten voortgezet. De uittredende vennoot blijft echter aansprakelijk voor de

Lees meer

CAFE MET ARTIESTEN NOG WEL EEN CAFE?

Een caféhouder vroeg mij onlangs, of zijn café met livemuziek nog wel een café kan worden genoemd. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Die omwonenden vinden dat optredens in zijn café in strijd met het bestemmingsplan zijn. Er vinden gemiddeld tweemaal per week optredens

Lees meer

KAMERVERHUUR: VERSCHILLENDE KWESTIES

Een verhuurder verhuurt zijn pand. Hij verhuurt daarin een kamer voor één student en een andere kamer aan een andere student. De vriendin van de ene student trekt bij haar vriend in. De huurprijs per kamer wordt vervolgens voor beide kamers verlaagd wegens verminderd huurgenot, verder bleven de afspraken ongewijzigd. Enige tijd daarna vertrekken de huurder met zijn

Lees meer

MESTSILO IS EEN BOUWWERK, MAAR GEEN GEBOUW

AGRARIERS ATTENTIE! MESTSILO IS EEN BOUWWERK, MAAR GEEN GEBOUW.
STRIJD MET HET BESTEMMINGSPLAN.
Dit vraagpunt is van belang in verband met hoogtebepalingen van bouwwerken in bestemmingsplannen. Voor bouwwerken, die geen gebouw zijn, is de toegestane maximale hoogte vaak veel lager dan de hoogte van bouwwerken, die wel gebouw

Lees meer

BODEMVERVUILING

EIGENAAR AANSPRAKELIJK VOOR BODEMVERVUILING? Het college van de gemeente heeft een controle van de bodem op twee percelen uitgevoerd. Deze percelen zijn eigendom van de stichting.
Naar aanleiding van een mogelijke overtreding van artikel 13 van de wet bodembescherming is in opdracht van het college een indicatief bodemonderzoek verricht op

Lees meer

ONTWIKKELAARS OPGEPAST!

OMGEVINGSVERGUNNINGEN: van kantoor naar appartement, Bij verandering van een kantoor in een appartement is een uitgebreide vergunningsprocedure nodig (in plaats van een veel beperktere procedure bij een kruimelgeval), als er sprake is van bepaalde...

Lees meer

ASBEST

  ASBEST BIJ AANKOOP ONROEREND GOED. Een belangwekkende uitspraak is door de Hoge Raad gedaan in verband met de betekenis van wat precies onder het normaal gebruik van een bewoning moet worden verstaan bij de aanwezigheid van asbest, waarvoor wel of...

Lees meer

STANKOVERLAST ONDANKS VERGUNNING

STANKOVERLAST ONDANKS VERGUNNINGEen pluimveebedrijf heeft op grond van de Wet Milieubeheer een vergunning van de gemeente verkregen, maar uiteindelijk is deze vergunning door de Raad van State vernietigd, daarna heeft de pluimveehouder een nieuwe...

Lees meer