Selecteer een pagina

CAFE MET ARTIESTEN NOG WEL EEN CAFE?

Een caféhouder vroeg mij onlangs, of zijn café met livemuziek nog wel een café kan worden genoemd. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Die omwonenden vinden dat optredens in zijn café in strijd met het bestemmingsplan zijn. Er vinden gemiddeld tweemaal per week optredens plaats: de ene keer een muziekband, de andere keer een DJ. Het gaat erom, waar het accent in het café op ligt: verstrekken van drank of het optreden van muzikanten. Is dat laatste het geval, dan is er sprake van strijd met het bestemmingsplan. De Raad van State kwam een caféhouder in belangrijke mate tegemoet in een zeer recente uitspraak van 22 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2754). Er vonden regelmatig optredens plaats. De Raad is van mening, dat de frequentie niet maakt, maar het gaat erom,dat het accent van het verstrekken van alcoholhoudende dranken verschuift naar muziekuitvoeringen. Als het optreden van muzikanten volgens de Raad een nevenactiiviteit is (creëeren van sfeer bij het nuttigen van drank), dan is dat optreden geen hoofddoel.

Conclusie: er is dan sprake van een café en getoetst aan het bestemmingsplan kan dan niet worden gehandhaafd door geluidsoverlast.

Vraag blijft, bij welke hoeveelheid wekelijkse optredens een omslagpunt ontstaat en er sprake is van een concertzaal en/of discotheek. Dan zou wel gehandhaafd kunnen worden wegens strijd met het bestemmingsplan.

Bel voor meer informatie: 06 515 565 80.