Selecteer een pagina
CAFE MET ARTIESTEN NOG WEL EEN CAFE?

CAFE MET ARTIESTEN NOG WEL EEN CAFE?

Een caféhouder vroeg mij onlangs, of zijn café met livemuziek nog wel een café kan worden genoemd. Dit naar aanleiding van klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Die omwonenden vinden dat optredens in zijn café in strijd met het bestemmingsplan zijn. Er vinden...
KAMERVERHUUR

KAMERVERHUUR

KAMERVERHUUR Hoogte huurprijs Interessant is een volgende aan mij voorgelegde situatie. Een verhuurder verhuurt zijn pand. Hij verhuurt daarin een kamer voor één student en een andere kamer aan een andere student. De vriendin van de ene student trekt bij haar vriend...
MESTSILO IS EEN BOUWWERK, MAAR GEEN GEBOUW

MESTSILO IS EEN BOUWWERK, MAAR GEEN GEBOUW

AGRARIERS ATTENTIE! MESTSILO IS EEN BOUWWERK, MAAR GEEN GEBOUW. STRIJD MET HET BESTEMMINGSPLAN. Dit vraagpunt is van belang in verband met hoogtebepalingen van bouwwerken in bestemmingsplannen. Voor bouwwerken, die geen gebouw zijn, is de toegestane maximale hoogte...
BODEMVERVUILING

BODEMVERVUILING

EIGENAAR AANSPRAKELIJK VOOR BODEMVERVUILING? Het college van de gemeente heeft een controle van de bodem op twee percelen uitgevoerd. Deze percelen zijn eigendom van de stichting. Naar aanleiding van een mogelijke overtreding van artikel 13 van de wet bodembescherming...
ONTWIKKELAARS OPGEPAST!

ONTWIKKELAARS OPGEPAST!

OMGEVINGSVERGUNNINGEN: van kantoor naar appartement, Bij verandering van een kantoor in een appartement is een uitgebreide vergunningsprocedure nodig (in plaats van een veel beperktere procedure bij een kruimelgeval), als er sprake is van bepaalde activiteiten. Dat...
ASBEST

ASBEST

  ASBEST BIJ AANKOOP ONROEREND GOED. Een belangwekkende uitspraak is door de Hoge Raad gedaan in verband met de betekenis van wat precies onder het normaal gebruik van een bewoning moet worden verstaan bij de aanwezigheid van asbest, waarvoor wel of geen...