Selecteer een pagina

Diensten

Liefting Legal biedt de hiernavolgende diensten aan

GESCHILLEN BIJ OVEREENKOMSTEN

Mochten allerlei geschillen over overeenkomsten zijn ontstaan en overleg om dit op te lossen niet is gelukt, dan kan Liefting Legal zijn expertise aanwenden om in een procedure het geschil aan de rechter voor te leggen of aan arbitrage te onderwerpen.

Op uw verzoek brengt Liefting Legal een passende offerte uit.

 

 

SCANNEN EN/OF OPSTELLEN VAN CONTRACTEN

Het kan gaan om het wijzigen of om het opstellen van contracten. Doel daarbij is, dat dit contract juridisch waterdicht is en commerciëel bruikbaar is voor de praktijk.

Bekijk hieronder Vraag & Aanbod

Wie is aansprakelijk bij gebreken bedrijfsruimte/woning bij verkoop/aankoop?

 

Aanbod:
Contract screenen, advies geven, schadeclaim, zonodig kort geding, evt. procedure.

 

Asbest in de grond. Wie is aansprakelijk?

 

Aanbod:
Garanties regelen, toetsing aan regelgeving, zonodig aansprakelijk stellen, schade verhalen, procederen.

 

Huurachterstand?

 

Aanbod:
IIncassotraject uitvoeren, ontruiming.

 

Geschil over een recht op overpad of over andere rechten op grond?

 

Aanbod:
Toetsing aan wet en rechtspraak, recht opeisen, zonodig via procedure.

 

Hoe leg ik bedingen in overeenkomsten uit?

 

Aanbod:
Toetsing aan wet en rechtspraak, advies, cq. procedure, beding wel of niet geldig?
Vragen over ontslag op staande voet, hoe op te lossen?
Advies wel of niet doen, schade claimen.

 

Ik heb een conflict met mijn zakenpartner over contracten.

  Aanbod: Overleg, regeling, zonodig procedure.  

Ik heb als ondernemer bedrijfsschade geleden door een ongeval.

 

Aanbod:
Aansprakelijkheid vaststellen, schade claimen, schade regelen, al dan niet in een procedure.

 

Ik ondervind als ondernemer/particulier last van stank en lawaai.

 

Aanbod:
Onderzoek, analyse, procederen.
Vervolgens huidig blok vraag en aanbod eraan koppelen.

 

 

 

 

 

 

Wanneer Liefting Legal inschakelen?

Liefting Legal heeft als doelstelling, dat zijn diensten voor u van toegevoegde waarde zijn. Tussentijds bewaakt Liefting Legal zoveel mogelijk het proces, ook op eigen initiatief en op resultaat.

TARIEVEN

De tariefafspraken worden altijd vooraf aan het begin van een zaak met u gemaakt.

Afhankelijk van het type zaak kan het honorarium worden bepaald op basis van vaste prijzen, resultaatgericht, ofwel krachtens uurtarief en het aantal daaraan verbonden gewerkte uren. Combinaties daarvan zijn mogelijk.

Externe kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, kosten van deskundigen en dergelijke worden afzonderlijk belast.

Interne kantoorkosten, vaak berekend als percentage over het honorarium, worden door LIEFTING LEGAL niet gefactureerd.  

Er wordt maandelijks achteraf gedeclareerd, zolang de behandeling van de zaak voortduurt.  

In overleg kunnen voorschotten op honorarium en op externe kosten in rekening gebracht.

LIEFTING LEGAL behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten en de zaak valt onder de dekking van de polis kunt u desgewenst aanspraak maken op een advocaat. Uw verzekeraar regelt dan de hoogte van de kosten van rechtsbijstand met de advocaat.

“Staat uw vraag er niet tussen?”