Selecteer een pagina

Diensten

Liefting Legal biedt de hiernavolgende diensten aan

GESCHILLEN BIJ OVEREENKOMSTEN

Mochten allerlei geschillen over overeenkomsten zijn ontstaan en overleg om dit op te lossen niet is gelukt, dan kan Liefting Legal zijn expertise aanwenden om in een procedure het geschil aan de rechter voor te leggen of aan arbitrage te onderwerpen.

Op uw verzoek brengt Liefting Legal een passende offerte uit.

Bekijk hieronder Vraag & Aanbod

SCANNEN EN/OF OPSTELLEN VAN CONTRACTEN

Het kan gaan om het opstellen van bijvoorbeeld
koopcontracten, huurcontracten, ict-contracten, opslagcontracten,
gebruiksovereenkomsten, oproepcontracten, arbeidscontracten, vaststellingsovereenkomsten bij ontslag,
v.o.f. contracten, aandeelhoudersovereenkomsten,
samenwerkingsovereenkomsten, franchise-contracten, saneringscontracten, transportcontracten, emissiecontracten,
afvalverwerkingscontracten, handelscontracten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan opslag gevaarlijke stoffen, bodemsanering, vervoer van gevaarlijke stoffen, emissie van geur, veroorzaken lawaai, asbestverwijdering, waterzuivering, energie- contracten, het verhandelen van milieu-gevoelige producten.

Doel is na onderzoek, aanpassing en/of het opstellen van het contract het juridisch waterdicht maken van deze contracten en niet te vergeten dit contract bruikbaar te maken voor de praktijk.

ADVIES BIJ NIEUWE OF BESTAANDE OVEREENKOMSTEN

Als ondernemer kunt u in situaties terecht komen, die gaan over nakoming van de overeenkomsten in verband met nieuwe milieuvoorschriften en hoe daar mee om te gaan.

Soms verdient het aanbeveling om de overeenkomst te beëindigen of aan te passen. Onderzocht wordt daarbij of de door te sluiten business-overeenkomst juridisch binnen de doelstellingen van uw bedrijf past, terwijl u als ondernemer natuurlijk al weet, of dit commerciëel het geval is. Liefting Legal kan deze twee facetten met elkaar verbinden, zodat juridische obstakels uw succes niet in de weg behoeven te staan.

Wie is aansprakelijk bij gebreken bedrijfsruimte/woning bij verkoop/aankoop?

 

Aanbod:
Contract screenen, advies geven, schadeclaim, zonodig kort geding, evt. procedure.

 

Asbest in de grond. Wie is aansprakelijk?

 

Aanbod:
Garanties regelen, toetsing aan regelgeving, zonodig aansprakelijk stellen, schade verhalen, procederen.

 

Huurachterstand?

 

Aanbod:
IIncassotraject uitvoeren, ontruiming.

 

Geschil over een recht op overpad of over andere rechten op grond?

 

Aanbod:
Toetsing aan wet en rechtspraak, recht opeisen, zonodig via procedure.

 

Hoe leg ik bedingen in overeenkomsten uit?

 

Aanbod:
Toetsing aan wet en rechtspraak, advies, cq. procedure, beding wel of niet geldig?
Vragen over ontslag op staande voet, hoe op te lossen?
Advies wel of niet doen, schade claimen.

 

Ik heb een konflikt met mijn zakenpartner?

 

Aanbod:
Overleg, regeling, zonodig procedure.

 

Ik heb een vergunning, ondanks strijd met bestemmingsplan.

 

Aanbod:
Aanvraag verzorgen met onderbouwing.

 

Ik heb als ondernemer bedrijfsschade geleden door een ongeval.

 

Aanbod:
Aansprakelijkheid vaststellen, schade claimen, schade regelen, al dan niet in een procedure.

 

Ik ondervind als ondernemer/particulier last van stank en lawaai.

 

Aanbod:
Onderzoek, analyse, procederen.
Vervolgens huidig blok vraag en aanbod eraan koppelen.

 

Wanneer Liefting Legal inschakelen?

Liefting Legal heeft als doelstelling, dat zijn diensten voor u van toegevoegde waarde zijn. Tussentijds bewaakt Liefting Legal zoveel mogelijk het proces, ook op eigen initiatief en op resultaat.

“Staat uw vraag er niet tussen?”