Selecteer een pagina

LAWAAIOVERLAST OP INDUSTRIETERREIN.

De Raad van State heeft een interessante uitspraak gedaan over lawaaioverlast. Zogenaamde geluidgrenswaarden gelden volgens de Raad van State niet voor woningen op een gezoneerd industrieterrein (bedoeld voor bedrijven, die veel lawaai veroorzaken). Het maakt daarbij  niet uit, of het geluid veroorzakende bedrijf zich al dan niet op een gezoneerd industrieterrein bevindt. Het gevolg hiervan is, dat er geen maatwerkvoorschriften ten laste van het bedrijf behoeven te worden gesteld (waardoor het lawaai zou worden beperkt).

De Raad van State heeft zich hierbij gebaseerd op het Activiteitenbesluit en heeft daaraan getoetst.

Zie uitspraak Raad van State: 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2182