Selecteer een pagina

LAWAAIOVERLAST OP INDUSTRIETERREIN

LAWAAIOVERLAST OP INDUSTRIETERREIN

De Raad van State heeft een interessante uitspraak gedaan over lawaaioverlast.

Zogenaamde geluidsgrenswaarden, die bedrijven in acht moeten nemen, gelden volgens de Raad van State niet voor woningen op een zogenaamd gezoneerd industrieterrein (bedoeld voor bedrijven, die veel lawaai veroorzaken).

Het maakt niet uit, of het geluid veroorzakende bedrijf zich al dan niet op een gezoneerd industrieterrein bevindt. Het gevolg hiervan is, dat er geen maatwerkvoorschriften ten laste van het bedrijf behoeven te worden gesteld (waardoor het lawaai zou worden beperkt).  De Raad van State heeft zich hierbij gebaseerd op het Activiteitenbesluit en heeft daaraan getoetst.

Zie uitspraak Raad van State van 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2182