023 528 18 19 06 515 565 80 info@lieftinglegal.nl

De vereniging van eigenaren

Overig

In mijn praktijk worden regelmatig geschillen binnen de Vereniging van Eigenaren voorgelegd of tussen de Vereniging en bijvoorbeeld naburige bewoners of bedrijven.

Het gaat dan om conflicten tussen appartementseigenaren onderling, soms uitmondend in een conflict met de vereniging zelf. Het hangt vaak mede van de stemverhoudingen in de Algemene Ledenvergadering af, of een conflict nog binnen de Vereniging oplosbaar is, dan wel een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt.

Het kan gaan over wat nu wel of niet als een gemeenschappelijk gedeelte van het appartementencomplex dient te worden beschouwd bij verbouwingen of wie welke gedeeltes dient te onderhouden. 

Dit valt vaak terug te vinden in de splitsingsakte en/of in een reglement.

Maar het kan ook gaan om overlast door lawaai en/of door stank van een buurman, die beide in een VvE zitten. De zaak krijgt dan tevens een burenrechtelijk aspect.

Vaak ontstaan ook problemen, doordat appartementseigenaren hun appartement verhuren.

In dat geval dient de huurder zich aan de regels in een splitsingsakte, een reglement en indien aanwezig huishoudelijk reglement te houden en dit tevoren in een schriftelijke verklaring te bevestigen.

Als geen verklaring is afgelegd, kunnen de andere appartementseigenaren (zeg de vereniging) de huurder en de verhuurder aansprakelijk stellen voor alle schade, die zij lijden door het gedrag van de huurder, bijvoorbeeld doordat de huurder overlast veroorzaakt.

Die aansprakelijkstelling dient bij voorkeur wel te steunen op een besluit van de Algemene Vergadering, waarin kort gesteld wordt gestemd over een besluit om aktie te ondernemen tegen de overlast.

Dan zou ontzegging van het gebruik door de appartementseigenaar/huurder door de VvE kunnen worden geëist.  

In het uiterste geval kan uitzetting via de Rechter worden gevraagd.

De huurders/appartementseigenaren dienen wel voorafgaand per brief via het bestuur van de VvE een waarschuwing te hebben ontvangen, dat overlast moet stoppen. Als de waarschuwing niet helpt, dient uiterlijk binnen een jaar na afgifte van de waarschuwing een besluit tot eventueel ontzegging van het gebruik van het bewuste te zijn gegeven.  

De Rechter zal het besluit van de VvE terughoudend toetsen en zal beoordelen of de VvE in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen.

De rechtzoekende, die het besluit van de VvE wil aanvechten, kan een vernietiging van het besluit van de VvE bij de kantonrechter eisen, dan wel vervangende machtiging aan de kantonrechter vragen, om zelf iets te doen, wat de VvE niet wil doen.

Gerelateerde berichten

Overig

In mijn praktijk worden regelmatig geschillen binnen de Vereniging van Eigenaren voorgelegd of tussen de Vereniging en bijvoorbeeld naburige bewoners of bedrijven. Het gaat dan om conflicten tussen appartementseigenaren onderling, soms uitmondend in …

Lees meer Lees meer