023 528 18 19 06 515 565 80 info@lieftinglegal.nl

Onjuiste voorstelling van zaken bij aankoop huurpand

Case

De vraag wanneer wel en wanneer niet een leugen of een verzwijging reden geeft voor vernietiging van een overeenkomst, blijft reden voor procedures en dus gerechtelijke uitspraken en is naar mijn mening sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en van de geldende feiten. Ik leg het hiernavolgende geval voor.

Er wordt een bedrijfspand verkocht voor € 2,4 miljoen aan een B.V. De helft van de koopprijs wordt echter aan verkoper schuldig gebleven. Het verschuldigde bedrag wordt omgezet in een lening. Meneer X en Mevrouw Y zijn daarbij bovendien ieder persoonlijk aansprakelijk voor de afbetaling van de schuld ( dat is de helft van de koopprijs). Die aansprakelijkheid was als overeenkomst in een afzonderlijke akte vastgelegd, naast de koopovereenkomst. Het gekochte pand wordt verhuurd. Die huurder kan naar later blijkt de huur niet betalen en dat had al voor het sluiten van de koopovereenkomst door verkoper verteld kunnen worden. Meneer X en Mevrouw Y voelen zich daardoor door verkoper belazerd. Zij willen van de akte en dus van hun aansprakelijkheid af. Verkoper gaat daar echter niet mee akkoord. Uiteindelijk wordt hun geschil aan de hoogste rechter in Nederland voorgelegd, de Hoge Raad, omdat X en Y hun zaak bij het Gerechtshof hadden verloren. De Hoge Raad stelt X en Y in het gelijk. Het Gerechtshof had gesteld, dat de verkoper inderdaad onjuiste mededelingen had gedaan, of dingen had verzwegen, maar dat dit niet de kern van de overeenkomst betrof. Volgens de Hoge Raad ging het daar niet om. Volgens de Hoge Raad gaat het erom, dat meneer X en mevrouw Y de overeenkomst niet hadden gesloten, als verkoper voor het sluiten van de overeenkomst wel een juiste voorstelling van zaken had gegeven. In dat geval kunnen
zij volgens de Hoge Raad een geslaagd beroep op bedrog of dwaling doen. De akte kan dan vernietigd worden.

Naar mijn mening volkomen terecht.

Google als u wilt ECLI:NL:HR:2020:717. , om de feiten en de beslissing van de Hoge Raad te lezen.

Gerelateerde berichten

Case

Cliënt, een verhuurder van een kantoor, heeft een vennootschap onder firma als huurder. Het gaat volgens het contract om kantoorruimte.  De vennootschap onder firma wordt ontbonden. De onderneming van de firma wordt door één van de vennoten …

Lees meer Lees meer
Case

De vraag wanneer wel en wanneer niet een leugen of een verzwijging reden geeft voor vernietiging van een overeenkomst, blijft reden voor procedures en dus gerechtelijke uitspraken en is naar mijn mening sterk afhankelijk van de omstandigheden van …

Lees meer Lees meer
Case

Wanneer zijn opdrachten aan ZZP-ers toch arbeidsovereenkomsten geworden? De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt (zie via Google ECLI:NL:HR:2020:1746, 6 november 2020), dat als de inhoud van een overeenkomst voldoet aan de wettelijke omschrijving van …

Lees meer Lees meer
Case

Een interessant geval is door mij namens een paar appartementseigenaren aan de kantonrechter voorgelegd. Onder andere het volgende issue speelt daarin. Cliënten hebben samen tekort stemmen in de Vereniging van Eigenaren (VvE) om allerlei wensen te …

Lees meer Lees meer