Selecteer een pagina

OMGEVINGSVERGUNNING ONDANKS BEWEERDE OVERLAST GEHANDHAAFD, BEDRIJF KAN VERDER!

Cliënte heeft drie omgevingsvergunningen verkregen: voor de bouw van een bedrijfshal, voor de uitbreiding van een andere bedrijfshal en voor een overkapping. Tijdens de aanvraagprocedure is een ander bestemmingsplan van kracht geworden!

De gemeente had daar volgens de Rechtbank aan moeten toetsen. Dit was echter niet gebeurd. De Rechtbank heeft vervolgens zelf aan het nieuwe bestemmingsplan getoetst.
Het resultaat daarvan was, dat de vergunningen door de Rechtbank werden vernietigd, alleen echter voorzover strijd bestond met het nieuwe bestemmingsplan. Cliënte was daardoor niet benadeeld, omdat alle door haar in de bedrijfshallen uit te oefenen aktiviteiten niet in strijd waren met het nieuwe bestemmingsplan. Voor deze aktiviteiten was geen vergunning vereist, aldus de Rechtbank.

De wederpartij (naburige bewoners) is in hoger beroep bij de Raad van State gegaan, maar de zaak is geschikt: de lichtsterkte van een reclamezuil zou door cliënten op verzoek van de wederpartij worden verminderd en er zouden bomen worden geplant om het zicht op de bedrijfslocatie van cliënte zoveel mogelijk te beperken. Het hoger beroep werd vervolgens door de wederpartij ingetrokken.