Selecteer een pagina

OMGEVINGSVERGUNNINGEN: van kantoor naar appartement,

Bij verandering van een kantoor in een appartement is een uitgebreide vergunningsprocedure nodig (in plaats van een veel beperktere procedure bij een kruimelgeval), als er sprake is van bepaalde activiteiten. Dat zijn er nogal wat.

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 3 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1192) bepaald, dat artikel 5 lid van de Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) van toepassing is en geen omgevingsvergunning in het kader van een kruimgeval mag worden verleend, als er sprake is van een activiteit, die wordt genoemd in onderdeel D van het Besluit Milieueffectrapportage.

Dit betekent dat voor de activiteiten vermeld in onderdelen C en D van het Besluit Milieueffectrapportage geen omgevingsvergunning kan worden verleend met toepassing van de zogenaamde kruimelgevallenlijst, maar een omgevingsvergunning zal moeten worden aangevraagd in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure.