Selecteer een pagina

Uniek

Advocaat & Bedrijfskundige

LIEFTING LEGAL

30 jaar ervaring als
Advocaat &
Bedrijfskundige

Gespecialiseerd in:
Milieurecht

Opleiding

Ad Liefting, eigenaar van Liefting Legal, is afgestudeerd in Bedrijfsrecht (Universiteit Leiden), in Bedrijfskunde (Rotterdam School of Management) en in Management and Law (Berkeley University, California, USA).

Werkervaring

Brede en diepgaande werkervaring verworven van bijna 30 jaar als advocaat/bedrijfskundige en van daaruit zijn specialisme ontwikkeld.

Wijze van werken

Ad Liefting voert persoonlijk uw opdracht uit, afhankelijk van uw opdracht ook op locatie. Er wordt planmatig een tijdspad met opdrachtgever afgesproken, waarbinnen de opdracht wordt afgerond.

Bestuur

Ad is voorzitter van de Ondernemersvereniging Bloemendaal, een belangenbehartigingsorganisatie voor ondernemers.

Ad is tevens lid van de Vereniging voor Milieurecht, een kennisnetwerkorganisatie.

“Laten we praten”

Neem nu vrijblijvend contact op!

Ontwikkeling Specialisme & Historie

Liefting Legal is door Ad Liefting opgericht in 2008. Vanuit ondernemingsrecht, vastgoedrecht en omgevingsrecht heeft Liefting Legal zich tot specialist op het gebied van milieurecht.

Liefting Legal behandelt veel zaken voor bedrijven en overheid over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, onroerend goed en grond, waarbij geldende milieuvoorschriften vaak doorslaggevend zijn voor vereiste vergunningverlening, wijziging van de vergunning of intrekking van de vergunning. Daardoor is vakbekwaamheid ontwikkeld op het gebied van management en hantering van milieuvoorschriften aan bedrijven en andere organisaties door advies, aansturing, coaching en juridische procesbijstand.

Wanneer Liefting Legal inschakelen?

Liefting Legal heeft als doelstelling, dat zijn diensten voor u van toegevoegde waarde zijn. Tussentijds bewaakt Liefting Legal zoveel mogelijk het proces, ook op eigen initiatief en op resultaat.

Mr Drs A.J.P. Liefting