Selecteer een pagina

resultaat

Wilt u ook resultaat in uw juridische zaak of binnen uw organisatie?

CONTACT

LIEFTING LEGAL

ADVOCATUUR &
MANAGEMENT

Gespecialiseerd in:
Milieurecht

 

Liefting Legal

LIEFTING LEGAL is een dynamisch ambitieus advocatenkantoor/bedrijfskundig adviesbureau, gespecialiseerd in hantering van het milieurecht verbonden aan het management binnen zowel grote als kleine bedrijven, zoals industriële ondernemingen, agrarische bedrijven, bouwondernemingen, machinebouwbedrijven, materiaalbewerkingsondernemingen, transportbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven.

Doel

Liefting Legal brengt uw ondernemersbeslissingen in overeenstemming met diverse wetten en andere uiteenlopende regelgeving, die over het milieu in relatie tot ondernemen gaan, zodat kansen van ondernemers optimaal kunnen worden benut en hun bedreigingen kunnen worden afgeslagen. Juridische en commerciele belangen kunnen op gespannen voet met elkaar staan en Liefting Legal heeft zich als doel gesteld dit op te lossen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toetsen van afvalstoffenmanagement en energiemanagement aan bijzondere wetten, bijvoorbeeld de wet milieubeheer, het activiteitenbesluit milieubeheer, aan Europese richtlijnen, om legale inpassing van uw onderneming onder bestemmingsplannen te borgen en om het stellen of juist om het succesvol afweren van milieuaansprakelijkheid.
Kort gesteld het ‘milieu-proof ’ maken van uw onderneming.

Subsidies

Afvalstoffen
management

Energieplan

Bouwplan
Asbestvraagstukken
Vergunningen
Planschade
Bestemmingsplannen
“Laten we praten”

Neem nu vrijblijvend contact op!

If you’re the smartest person in the room, you’re in the wrong room!

Neem nu contact op
Mr Drs A.J.P. Liefting

WERKERVARING
Brede en diepgaande werkervaring verworven van bijna 30 jaar als advocaat/bedrijfskundige en van daaruit zijn specialisme ontwikkeld.

  • 90% Advocatuur 90%
  • 80% Bedrijfskundige 80%
  • 85% Adviseur 85%

WIJZE VAN WERKEN
Ad Liefting voert persoonlijk uw opdracht uit, afhankelijk van uw opdracht ook op locatie.
Er wordt planmatig een tijdspad met opdrachtgever afgesproken, waarbinnen de opdracht wordt afgerond.

Juridisch & Bedrijfskundige Diensten

Ik ben o.a. actief in industrieën:
Agrarische bedrijven, bouwbedrijven, machinebouw, afvalverwerkingsbedrijven, transportbedrijven en toelevering.

Kosten

Er wordt op project-basis gewerkt, op locatie is mogelijk.
Tariefafspraken vooraf.

Plan van aanpak

Inventarisatie van uw case,
actieplan opstellen, uitvoeren,
juridisch en bedrijfskundig advies,
wel of geen procedures.
afspreken van uw doel.